Bukspyttkjertelkreft Legeundersøkelse


Legen vil gjøre en grundig undersøkelse ved mistanke om bukspyttkjertelkreft. Elementer som inngår i en slik undersøkelse er undersøkelse av magen, undersøkelse av hud og øyne i godt lys for å se etter gulsott i tillegg til at det vil bli bestilt blodprøver. Dersom disse grunnleggende undersøkelsene gir ytterligere mistanke, vil legen bestille utvidede undersøkelser. Legen vil overveie om hun skal henvise til ultralyd av magen, MR av gallegangene (MRCP) eller CT (røntgen) av magen. MR og CT har større treffsikkerhet enn ultralyd, men er dyrere og mindre tilgjengelig. I tillegg påfører CT pasientene en del stråling.

Man er svært forsiktig med å ta vevsprøve fra kreftsvulsten da dette kan føre til at man sprer kreftceller utover i magen. Vevsprøver blir sendt inn først etter at svulsten har blitt operert ut. Dersom kreft påvises i bukspyttkjertelen vil legene avklare om det foreligger spredning. CT eller MR vil kunne avsløre spredning i lever, bukhule eller lunger.